Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku

98-100 Łask
ul. Polna 12
NIP 831-156-34-42
REGON 731656460
Rozmiar czcionki-A+
Przejdź do aktualności »

Programy zdrowotne

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

 

Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zaprasza na bezpłatne badanie w zakresie profilaktyki chorób odtytoniowych: (pomiar ciśnienia krwi, masy ciała (BMI), wzrostu oraz badanie lekarskie a od 40 roku życia dodatkowo badanie spirometryczne). Badaniem objęci są osoby powyżej 18 roku życia zadeklarowani do w/w przychodni.

 

Program profilaktyki gruźlicy

 

Ponadto Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zaprasza na bezpłatne badanie w zakresie profilaktyki gruźlicy. Badaniem objęci są osoby powyżej 18 roku życia zadeklarowani do w/w przychodni u których nie rozpoznano dotychczas gruźlicy.

 

Prosimy o zgłoszenie się na badania w godzinach pracy ośrodków. Godziny pracy podane są w opisie wybranej placówki w górnym menu.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

 

Dyrekcja GPZOZ uprzejmie informuje, że od 2 stycznia 2013 r. realizowane są na terenie miasta i gminy Łask bezpłatne badania profilaktyczne w ramach „Programu profilaktyki chorób układu krążenia'.

 

Programem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łask, zadeklarowani w GPZOZ w Łasku w 35, 40, 45, 50, lub 55 roku życia / roczniki 1984, 1979, 1974, 1969, 1964 /, u których dotychczas nie rozpoznano chorób układu krążenia.

 

W ramach programu zostaną przeprowadzone badania: poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów i poziomu glukozy we krwi. Wykonujemy pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrostu oraz badanie lekarskie.

 

Badania przeprowadzane są we wszystkich placówkach GPZOZ.

 

Szczegółowe informacje udzielane są codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. 43 675 52 38 lub 43 675 90 26.

Kontakt

GPZOZ w Łasku, 98-100 Łask, ul. Polna 12

 

Rejestracja główna w Łasku, tel. 43 675 52 38, 43 675 90 26
Rejestracja poradni dziecięcej w Łasku, tel. 43 675 34 32

 

Rejestracja Kolumna, tel. 43 675 43 25
Rehabilitacja Kolumna, tel. 43 675 40 69

 

Rejestracja Bałucz, tel. 43 675 12 95
Rejestracja Wrzeszczewice, tel. 43 675 14 79

 

email: biuro@gpzozlask.pl

Gdzie nas szukać?