Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku

98-100 Łask
ul. Polna 12
NIP 831-156-34-42
REGON 731656460
Rozmiar czcionki-A+
Przejdź do aktualności »
« Powrót

Koronawirus SARS CoV-2

Postępowanie z pacjentem

 

Kryterium A Kryterium B Kryterium C
bez objawów chorobowych z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe) z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka < 38oC z kaszlem i/lub dusznością)

 

 

który spełnia kryteria epidemiologiczne t.j.:

w okresie ostatnich 14 dni:

 

1. przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2

LUB

2. miał bliski kontakt z osobą zakażoną

 

Definicja pierwszego kontaktu personelu

 

 • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ
 • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w odległości do 1m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ

Zgłoszenie do SANEPIDu powinno zawierać:

 • Imię i Nazwisko
 • PESEL (albo rodzaj, nr i seria innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • Adres zamieszkania (państwo, miasto, województwo/region, powiat, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)
 • Nr telefonu do kontaktu (najpierw komórkowy, może być więcej niż jeden)
 • Adres email do kontaktu
 • Adres tymczasowy - jeżeli pacjent jest w Polsce tylko przejazdem (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, ew. nazwa hotelu)
 • Osoba do kontaktu w razie nagłej potrzeby (imię i nazwisko, nr tel. najlepiej komórkowy)

Zgłoszenie telefoniczne lub email

 

 

Kryterium A Kryterium B Kryterium C
 1. Poinformuj pacjenta o konieczności prowadzenia samoobserwacji przez 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronowirusem SARS-CoV-2 lub powrotu z kraju gdzie występuje transmisja, w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaru temperatury
 2. Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk.
 3. Poinformuj pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka > 38oC z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) - wskaż najbliższy oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny.
 4. Poinformuj pacjenta, że decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA.

 

 1. Pacjent nie wymaga hospitalizacji
 2. Zaleć leczenie w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu oraz unikanie kontaktu z innymi osobami przez okres 14 dni od kontaktu/powrotu - wystaw zwolnienie lekarskie z kodem adekwatnym do prezentowanych objawów.
 3. Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk i higienie kaszlu.
 4. Poinformuj pacjenta o możliwości uzyskania TELEPORADY w razie potrzeby
 5. Poinformuj pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38oC z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) - wskaż najbliższy oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny.
 6. Poinformuj pacjenta o możliwości wezwania ZRM (112;999) w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowia (np. duszność).

 

 1. Jeśli konsultujesz pacjenta w ramach teleporady przejdź do punktu 3.
 2. Jeśli pacjent zgłasza się do poradni należy:
  • zaopatrzyć pacjenta w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna),
  • zapewnić natychmiastową izolację,
  • nie ma potrzeby przeprowadzić badania przedmiotowego,
  • pacjent powinien być objęty nadzorem medycznym.
 3. Zamów transport pacjenta do oddziału zakaźnego. Ustal z firmą odpowiedzialną za wykonywanie transportu sanitarnego pacjentów z podejrzeniem infekcji koronowirusem SARS CoV-2, ujętą na wykazie OW NFZ jego organizację celem przewiezienia pacjenta do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.
 4. Sporządź listę osób z bliskiego kontaktu z pacjentem podczas jego wizyty w przychodni.

 

 

Poinformuj powiatowego inspektora sanitarnego o każdym przypadku

i przekaż mu dane kontaktowe pacjenta.

 

 

  Nr telefonu:
Powiatowy Inspektor Sanitarny 43 675 22 94
Wojewódzki Inspektor Sanitarny 42 25 36 200
Transport Sanitarny 721 820 259
Oddział Zakaźny w Łodzi 887 877 690
  E-mail:
E-mail Sanepidu do zgłaszania pacjenta wsselodz@pis.lodz.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt

GPZOZ w Łasku, 98-100 Łask, ul. Polna 12

 

Rejestracja główna w Łasku, tel. 43 675 52 38, 43 675 90 26
Rejestracja poradni dziecięcej w Łasku, tel. 43 675 34 32

 

Rejestracja Kolumna, tel. 43 675 43 25
Rehabilitacja Kolumna, tel. 43 675 40 69

 

Rejestracja Bałucz, tel. 43 675 12 95
Rejestracja Wrzeszczewice, tel. 43 675 14 79

 

email: biuro@gpzozlask.pl

Gdzie nas szukać?