Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku

98-100 Łask
ul. Polna 12
NIP 831-156-34-42
REGON 731656460
Rozmiar czcionki-A+
Przejdź do aktualności »
« Powrót

Bezpłatne badania profilaktyczne - choroby układu krążenia

Zapraszamy Pana/Panią do skorzystania z bezpłatnego badania profilaktycznego

 

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12212017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Zapraszamy Pana/Panią do skorzystania z bezpłatnego badania profilaktycznego

 

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12212017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

 

Dla kogo

 

Program jest skierowany do osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat (roczniki 1964, 1969, 1974, 1979 i 1984) w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia.
Osoby te w ostatnich 5 lat  nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

 

Cel programu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK).
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK.
  • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się i aktywności fizycznej.

Gdzie skorzystać z badań

 

Z badań można skorzystać u swojego lekarza pierwszego kontaktu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, Kolumnie, Bałuczu i Wrzeszczewicach.

 

W Przychodni Rejonowej nr 1 ul. Polna 12 w pokoju nr 8 uzyska Pan/Pani wyczerpujące informacje dotyczące programu.

 

Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na leczenie do specjalisty.

Kontakt

GPZOZ w Łasku, 98-100 Łask, ul. Polna 12

 

Rejestracja główna w Łasku, tel. 43 675 52 38, 43 675 90 26
Rejestracja poradni dziecięcej w Łasku, tel. 43 675 34 32

 

Rejestracja Kolumna, tel. 43 675 43 25
Rehabilitacja Kolumna, tel. 43 675 40 69

 

Rejestracja Bałucz, tel. 43 675 12 95
Rejestracja Wrzeszczewice, tel. 43 675 14 79

 

email: biuro@gpzozlask.pl

Gdzie nas szukać?